قسمت اول دوره جهان بینی توحیدی

برای مشاهده بر روی علامت پخش کلیک کنید

درباره دوره

شیوه آموزشی جدیدی که در مجموعه دوره های “جهانبینی توحیدی” ارائه می شود، شیوه ای است که نشان می دهد قوانین خداوند، به چه شکل در کارند و چگونه باید با آنها هماهنگ شد و آنها را در عمل اجرا نمود. شیوه ای که عملاً، چگونگی کنترل ورودی های ذهن را به تصویر می کشد و تکرارش سبب می شود تا تمرکز بر نکات مثب هر موضوع، تبدیل به عادت گردد. تک تک لحظات این دوره، نحوه استفاده از قوانین کیهانی برای ساختن باورهای قدرتمند کننده ای را می آموزد، که نتیجه نهایی اش، رضایت از همه جنبه های زندگی است.

نتایج هر کدام از ما، به اندازه ای است که این شیوه را در زندگی مان اجرا می کنیم. تمام خواسته های من بدون استثناء، با عمل به این شیوه محقق شده: از نحوه رسیدن به استقلال مالی و آزادی زمانی و مکانی، تا داشتن روابط عالی، سلامتی، ارتباط عالی با الله یکتا و …. خداوند بارها تأکید داشته که اگر با قوانین من که اصل و اساس همه چیز است هماهنگ شوی، آنگاه به بهترین شکل، به بهترین مسیری هدایت شوی که خواسته ات آنجاست. چراکه خداوند استاد برنامه ریزی هاست. این کاری است که سعی دارم همیشه در زندگی ام اجرا نمایم. قبل از آنکه آن را آموزش دهم. این شیوه، ساده ترین و عملی ترین راه برای به کار بردن آموخته ها در مسیر رسیدن به خواسته هاست.

این دوره برای همه افرادی مناسب است که می خواهند مهارت تمرکز بر نکات مثبت، کنترل ورودی های ذهن و هماهنگی با قوانین خداوند را بیاموزند. زیرا میزان ورود خواسته ها به زندگی، به اندازه توانایی در ساختن این مهارت است. پیشنیاز ایجاد این مهارت، تعهد به اجرای بی چون و چرای این آموزه ها و تکرار همیشگی آنهاست.

تهیه دوره (ارتباط اینستاگرام)
test تماس با گروه تحقیقاتی عباس منش