قسمت اول دوره راهنمای عملی دستیابی به رویاها

برای مشاهده بر روی علامت پخش کلیک کنید

درباره دوره

آگاهی‌های دوره راهنمای عملی دستیابی به رویاها‌، جنسی عمگرایانه و کاربردی از هماهنگی با قوانین بدون تغییرِ خداوند به منظور واقعیت دادن به آرزوها و خواسته‌ها را در بر دارد که: نه با مطالعه‌ و نه در تئوری و حرف‌های قشنگ زدن‌، که با تمرینِ این قوانین در عمل و تجربه‌ی خواسته‌هایم‌، حاصل شده و نتایج زندگی‌ام‌، هویدای آن است.

تنها کار زندگی تو‌، توکل به نیروی هدایتگری است که فقط و تنها فقط خودش را در قدم‌هایی فعال می‌کند که برای آن خواسته‌ها برمی‌داری‌، آنهم زمانیکه ذهنت هزاران بهانه برای دست دست کردن‌، به تعویق انداختن‌ و بی‌خیال شدن‌، در دستت می‌گذارد و به قول قرآن وعده‌ی فقر و ترس را به تو می‌دهد. اما مسئله مهم این است که این مسیر قرار نیست مسیری پر از تقلا و سختی باشد. قرار نیست گاری‌ای زهواردررفته و سنگین از باورهای محدودکننده‌ات را با خود در این مسیر بکشی و مسیرِ تحقق خواسته‌هایت را برای خودت سخت کنی و به قول قرآن با نگه داشتنِ باورهای محدودکننده‌ی‌ای که دلیلِ شکست‌ها و تجارب تلخ گذاشته‌ات است‌، باز هم خودت را برای سختی‌ها آسان کنی. بلکه طبق قانون ان مع العسر یسری‌، طبق بشارت‌هایی که قرآن به مومنان یعنی آنها را ایمان‌شان را نه در حرف مفت بلکه در عمل نشان می‌دهند‌، طبق وعده‌ی اجیب الدعوه‌الداع اذا دعانِ نیرویی که وفادارترین به عهد خویش است‌، قرار است مسیر این رشد لذت بخش باشد و نه زجر آور اما به شرط فستجیبوا لی شدن‌ و اعتماد به خداوند را در عمل نشان دادن و از عهده‌ی کنترل ذهن ماندن که خودش را در خوشبینی به مسیر و لذت بردن از اجرای ایده‌های الهام شده‌ات نشان می‌دهد.

من از شما ۶ ماه فرصت می‌خواهم که هیچ کتاب دیگری نخوانی، هیچ راه کار دیگری را امتحان نکنی، در هیچ گروهی عضو نشوی به هیچ راه کار دیگری فکر نکنی و … منظورم این است که واقعاً تصمیم بگیری درِ ذهنت را بر روی هر چیز دیگری ببندی و اجازه ندهی به جز آموزه‌ها، تمرینات و راهکارهای این دوره، هیچ ورودیِ دیگری وارد ذهنت شود. منظورم این است که ذهنت را فقط و فقط پذیرنده هر آنچه نما که در این دوره به شما می گویم. و به آنها عمل کن… تمریناتش را انجام بده… هر جلسه را ۱۰ ها بار گوش بده و آنقدر ذهنت را با این دوره بمباران کن که دیگر فرصتی برای هیچ نجوای دیگری نباشد تا بخواهد نا امید یا گمراهت کند. آنگاه به زندگی‌ات نگاه کن و نتایج ات را با وضعیت کنونی‌ات مقایسه کن. ایمان دارم که دیگر هرگز راضی نمی‌شوی مسیرت را تغییر دهی یا روش دیگری را امتحان کنی. ضمن اینکه یادت باشد، نتایج بصورت یک دفعه ظاهر نمی‌شود. بلکه در این مسیر که پیش می‌روی، هر روز احساست بهتر می‌شود، هر روز ایده‌ها کامل‌تر می‌شود، هر روز وضوح بیشتری از رویایت و کاری که باید انجام دهی، پیدا می‌کنی و به جایی می‌رسی که از نظر فرکانسی، آن رؤیا را داری، با آن زندگی می‌کنی و از آن بی نیاز می‌شوی و این فرکانس موجب می‌شود که به زودی نشانه‌هایی از آن در تجربه زندگی‌ات ظاهر شود و جزئی از تجربه زندگی‌ات گردد. این تمام کاری است که من از شما می‌خواهم در این دوره انجام دهی…

تهیه دوره (ارتباط اینستاگرام)
test تماس با گروه تحقیقاتی عباس منش