«90% تخفیف محصولات استاد عباس منش» 
به مناسبت تولد پسرم میکائیل
(به مدت محدود)

دوره های محبوب 

عزت و اعتماد به نفس (نسخه جدید)

2,450,000 تومان
245,000 تومان

روانشناسی ثروت یک (نسخه جدید)

6,500,000 تومان
650,000 تومان

روانشناسی ثروت دو

3,800,000 تومان
380,000 تومان

روانشناسی ثروت سه

12,900,000 تومان
1,290,000 تومان

دوره دوازده قدم (هر قدم)

1,450,000 تومان
199,000 تومان

جهان بینی توحیدی

3,800,000 تومان
380,000 تومان

سایر دوره ها

عشق و مودت، قانون آفرینش و...

«پیشنهاد ما»